Hälsningar från Cirko. Nyheter, stämningar, inblickar.

14.12.2017 | Blogi | Karo

Pelastusrenkaita ja mustikoita. Ajatuksia Taiteellisen Ajattelun Akatemian jälkeen

Kuvassa vasemmalta: Talvikki Eerola, Hanna Pajala-Assefa, Elina Lajunen, Soili Huhtakallio, Tuire Tuomisto, Saana Lavaste, Jukka Tarvainen, Taru Miettinen ja Heidi Miikki. © Jarkko Lehmus

Taiteellisen Ajattelun Akatemia on osa Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen järjestämää What the Cirk? -kokonaisuutta, joka järjestetään yhteistyössä Baltic Circle -teatterifestivaalin kanssa. Nyt toteutunut kolmipäiväinen Taiteellisen Ajattelun Akatemia on pilottihanke, johon haettiin laaja-alaisesti tanssi-, teatteri- ja sirkustaiteilijoita. Sen tavoitteena on avoin keskustelu ja kommunikaatio eri esittävän taiteiden välillä. Keskustelun ytimessä ovat ammattitaidon, omien kokemusten ja näkemysten jakaminen, kriittinen ajattelu ja dramaturgia, toisilta oppiminen ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös yhteisen kielen ja termien löytäminen.